විශේෂිත වචන
වර්ගය

දොරවල්

දැව අලංකරණය නිවසකට අද්විතීය බවක් එක් කරයි

සාම්ප්‍රදායික ලී අත්කම් සහිත නිවසක්, ජන කලාව සහ අතින් කැටයම් කරන ලද ගෘහ භාණ්ඩ අද්විතීය ශෛලියක් විදහා දක්වයි. ඔබ ආඩම්බරයෙන් පවුල් උරුමක්කාරයන් හෝ වසර ගණනාවක් පුරා එකතු කරන ලද එකතු කිරීම් ප්‍රදර්ශනය කළත්, ඔබේ නිවස පුරා දැව සම්භාව්‍ය පසුබිමක් ලෙස එකතු කිරීම මෙම tre තිහාසික වස්තු සඳහා වේදිකාව සකසනු ඇති අතර ඔබේ නිවසේ උණුසුම හා විලාසිතාව පිළිබඳ හැඟීම වැඩි කරයි..

Decorating Your Outdoor Room(On The Cheap!)

එළිමහන් කාමර මේ දිනවල අතිශයින් ජනප්‍රියයි, and not just amongst the rich and famous! You can squeeze an outdoor room in almost any space, ඔබේ නිවසේ ශෛලිය හා මනෝභාවයට ගැලපෙන පරිදි එය අලංකාර කරන්න, inexpensively! Any room needs furniture, එළිමහන් කාමරයක්ද මෙයට ව්‍යතිරේකයක් නොවේ. කෙසේවෙතත්, අද වෙළඳපොලේ ඇති පැටියෝ ගෘහ භාණ්ඩ බොහෝමයක් මිල අධිකය. ඔබට මිල අඩු දුම්මල පුටු ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ කළ හැකිය, කෙසේවෙතත්. වයනය සහිත නව ප්‍රභේද ඇත..

Different Kinds Of Cat Collars

Although collars are generally thought to be for the canine kind, many cat owners choose to purchase collars for their favorite felines. There are many different kinds of cat collars on the market, so it is imperative that you choose the best option for your cat's needs and body. Consider taking your cat along on a shopping trip to your local pet store'most welcome animals of all types'and try on different models to find the perfect fit. Keep in mind that although color, mate...

Decorating Ideas For Kids Rooms

Kids room decorating are an opportunity waiting to come to life! No where else can you mix and match a variety of paint schemes along with creative stencils, stickers, sparkles and get away with it. Best of all, your kids can be involved in transforming their room into their own accomplishments while redecorating at the same time. Some creative ideas on decorating kid's bedrooms: Furniture - Make a whole play area from an ordinary bookcase. Choose bright colors that mat...

Guilty of Not Following Her Heart

Karen, a single never-married thirty-year old attorney has a four-year old daughter, whom she just picked up from her parents' home after another all-day affair in court. Like every Thursday, Karen took her daughter, Anna, to McDonald's for dinner, which was a very special mother-daughter bonding time. Karen ordered a salad for her and a kid's meal for Anna. To Anna's delight, the kid's meal came with some crayons. While they were eating, Anna turned over the paper trayliner and began to draw a circle with some numbers just inside the perimeter of the circle. Instead of staring out the window like she usually did, Karen looked at what Anna was drawing.

Is your pet ready for dogs boarding kennels?

There are many families out there who love dogs and have more than one pet whom they consider a dear member. For them, it can be quite hard to find someone to take care after their loved pet while having to leave for various reasons. This is why specialists have invented gants hill boarding kennels, particularly suitable for such situations and it didn't take too long before they became awfully popular.

Flea Control: The In’s and Out’s of Getting Rid of those Pesky Critters

Bleh ' fleas! 'Tis the season ' are you prepared? It's not just at home where you need to be ready either. Different geographical areas have different climate conditions so the flea season varies depending on where you are ' keep that in mind whether you are at home or traveling. Something else to be aware of is that fleas, in various stages of their disgusting lives, can survive indoors even during the cold weather. Following are some helpful facts about fleas and information on how you can prevent them from infesting your pets and your home.

20th Century Home Decorating Guide

The custom of appropriate and harmonious treatment of home decorating, interior decorations and suitable furniture, seems to have been in a great measure abandoned during the present century, owing perhaps to the indifference of architects of the time to this subsidiary but necessary portion of their work, or perhaps to a desire for economy, which preferred the cheapness of painted and artificially grained pine-wood, with decorative effects produced by wall papers, to the mor...

Care For Your Small Dog With These Big-Impact Tips

Basic small dog care is much the same as for larger dogs, but owners need to make a few adjustments to best meet their small dog's needs. Consider the following daily dog care routines, and how they're adapted to meet the needs of your pint-sized pup. Feeding Your Small Dog Naturally you're going to feed your dog daily, but the standard-size kibble at the grocery store may be too large for your small dog to eat comfortably. You'll need to be sure to buy a kibble designe...

Setting Up An Enclosure For A Snake

Maybe they're not exactly cuddly, but snake make interesting pets. Regardless of the type of snake, from nice little corn snakes up to monster Burmese pythons, සුරතල් සර්පයෙකු සඳහා කූඩුවක් හෝ කොටුවක් සැකසීමට අදාළ වන මූලධර්ම කිහිපයක් තිබේ. වැදගත්ම අංගයක් වන්නේ කොටුව නියත වශයෙන්ම ගැලවී යාමක් නොවන බවට වග බලා ගැනීමයි. සර්පයන් හූඩිනි ප්‍රවණතාවන් ඇති බව දන්නා කරුණකි. මින්මැදුරන් සර්පයන් සඳහා හොඳ කොටු සාදයි, but the lids ha...

5 Great Tips On Building A Dog House

Over 50% of the population allows their dog to stay indoors and sleep on the couch or in their owner's bed. For those of you who are interested in building a dog house for you beloved pet here are some simple rules to follow when considering what type of shelter you want to provide. 1. You should begin your dog house building process by making sure the house is big enough to accommodate your animal's potential adult size. Humans enjoy having about 2 feet of air above us in...

> පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

ලෝක පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න, තීරු, සහ ලිපිවල මාතෘකා ලොව පුරා සිටින සෑම කෙනෙකුටම. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් 「පවුල් නිවාස සැලසුම් ගෝලීය ලිපිය වෙබ්සයිට්.ඩබ්.එස්」 එය ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් වේ ලිපි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සමාජ ජාල වල සිටින සියල්ලන් සමඟ බෙදා ගනිමු.

බලාපොරොත්තුව පවුලේ නිවාස සැලසුම් පුවත් ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපිය සහ පවුල් නිවාස සැලසුම් පුළුල් ප්‍රවෘත්ති සාරාංශ වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ බෙදා ගන්න. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG